Sự kiện Ngọc Rồng Online – Nhận x2 Kinh Nghiệm Mừng Tết Dương Lịch 2017

Tháng Mười Hai 31 2016 | Ngọc Rồng Online

Thời gian diễn ra:

– Từ 12h trưa ngày 31/12/2016 đến 12h trưa ngày 02/01/2017.

Nội dung:

– Nhân đôi kinh nghiệm( sức mạnh, tiềm năng ) nhận được khi đánh quái
– Nhân đôi tỷ lệ rơi vàng nhận được khi đánh quái.
Lưu ý: nếu dùng thêm bùa trí tuệ thì kinh nghiệm (tiềm năng, sức mạnh) nhận được sẽ x4.