Thông báo Sự Kiện x2 Kinh Nghiệm Cuối Tuần – Ngọc Rồng Online

Tháng Một 12 2018 | Ngọc Rồng Online

1> Thời gian diễn ra:

– Từ ngày 12/01/2018 đến 9h30 sáng ngày 15/01/2018.

2> Nội dung :

– Nhân đôi kinh nghiệm( sức mạnh, tiềm năng ) nhận được khi đánh quái
– Nhân đôi tỷ lệ rơi vàng nhận được khi đánh quái.

Lưu ý: nếu dùng thêm bùa trí tuệ thì kinh nghiệm (tiềm năng, sức mạnh) nhận được sẽ x4.