[Thông báo] Sự Kiện x2 Kinh Nghiệm Mừng Halloween 2017 – Ngọc Rồng

Tháng Mười 30 2017 | Ngọc Rồng Online

1> Thời gian diễn ra:

– Từ 9h sáng ngày 30/10/2017 đến 9h sáng ngày 01/11/2017.

2> Nội dung event:
– Nhân đôi kinh nghiệm( sức mạnh, tiềm năng ) nhận được khi đánh quái
– Nhân đôi tỷ lệ rơi vàng nhận được khi đánh quái.
Lưu ý: nếu dùng thêm bùa trí tuệ thì kinh nghiệm (tiềm năng, sức mạnh) nhận được sẽ x4.