Hack Ngọc Rồng 1.6.0 cho Java – Cải Tiến Săn Boss, Tàn Sát, Fix MKN, Ẩn Vật Phẩm Nhặt

Tháng Chín 08 2017 | Ngọc Rồng Online

Cải Tiến Săn Boss:
Chat “mv” rồi kéo xuống cuối tích vào Tắt thông báo để tắt thông báo chạy dưới màn hình.
– Khi boss xuất hiện trong map bạn đang đứng thì thông báo trên màn hình sẽ chuyển sang chữ màu đỏ, và khi bạn đứng cùng khu với boss sẽ có đường kẻ đỏ dưới chân nhân vật đến chân boss để dễ nhận biết.
•• Cải Tiến Tàn Sát:
Chat “mv” để cài đặt, có 3 chế độ:
– Đánh tất cả
– Đánh quái thường (Tránh siêu quái)
– Đánh siêu quái (Ôm siêu quái cho đệ đánh)
Hoặc bán muốn tàn sát 1 loại quái thì chỉ cần di chuyển con trỏ vào con quái sau đó chat “add” rồi bật tàn sát thì nhân vật sẽ chỉ đánh loại quái đó.

•• Ẩn Vật Phẩm Nhặt:
Khi bạn auto nhặt sẽ hay nhặt phải những món đồ rác, muốn k nhặt chúng chỉ cần vào hành trang ấn vào món đồ đó và ấn ẩn vật phẩm, làm tương tự để hiện, hoặc khi đồ đó ngoài đất, bạn trỏ con trỏ vào và chat “add”.
•• Đánh Chuyển Vị Trí:
– Trong trường hợp map có nhiều quái nhưng ta chỉ muốn đánh một số con.
– Đến vị trí mà bạn muốn đánh, chat “ad” để thêm vị trí đó, hãy thêm nhiều vị trí sau đó chat “cvt” để bật/tắt.
Chat “rvt” để xóa hết vị trí.