Thông báo Sự Kiện x2 Kinh Nghiệm Ngọc Rồng Online Cuối Tuần

Tháng Bảy 14 2017 | Ngọc Rồng Online

– Ngọc rồng sẽ mở x2 kinh nghiệm toàn máy chủ với nội dung như sau:
1> Thời gian diễn ra:
– Từ 17h chiều ngày 01/09/2017 đến 9h sáng ngày 05/09/2017.
2> Nội dung :
– Nhân đôi kinh nghiệm( sức mạnh, tiềm năng ) nhận được khi đánh quái
– Nhân đôi tỷ lệ rơi vàng nhận được khi đánh quái.
Lưu ý: nếu dùng thêm bùa trí tuệ thì kinh nghiệm (tiềm năng, sức mạnh) nhận được sẽ x4.


Chào các cư dân !!

Nhằm đền bù những đợt bảo trì máy chủ vừa qua, Ngọc Rồng x2 Kinh nghiệm vào cuối tuần toàn máy chủ với nội dung như sau:

1> Thời gian diễn ra:

– Từ 17h chiều ngày 14/07/2017 đến 9h sáng 17/07/2017.

2> Nội dung :

– Nhân đôi kinh nghiệm( sức mạnh, tiềm năng ) nhận được khi đánh quái
– Nhân đôi tỷ lệ rơi vàng nhận được khi đánh quái.

Đồng thời Làng Aru có biến căng

Nhóm Piláp đã xuất hiện tại làng Aru.

Lưu ý: nếu dùng thêm bùa trí tuệ thì kinh nghiệm (tiềm năng, sức mạnh) nhận được sẽ x4.
Chúc các cư dân có một cuối tuần vui vẻ.