Hack Ngọc Rồng Online 160 GDL 4xx, Fix UDS, Ghép X2, Set Speed, Reset Ram

Tháng Năm 07 2015 | Ngọc Rồng Online

Chức năng phiên bản ngọc rồng online 160 này chủ yếu để nhận gift code từ Teamobi, thay đổi sức mạnh khi luyện quái, mở thêm giới hạn sức mạnh và chỉ số, thêm giới hạn khu ở các Map, nhiều chức năng mà ngọc rồng 160 cập nhật mới nữa.

Ảnh : hack ngọc rồng 160

I. Về việc thay đổi sức mạnh khi luyện quái

– 15% sức mạnh cho mỗi cấp độ vượt quá

ví dụ: nếu bạn là thần cấp 2 tương đương 10 tỉ sức mạnh trở lên là cấp 14, quái tương đương cấp độ là khỉ giáp sắt. Nếu bạn đi đánh ốc sên là vượt cấp và sẽ bị trừ 15% cho mỗi cấp vượt trội.
– Nghĩa là ngược lại bạn được 5% khi đánh vượt cấp mình, ví dụ đi đánh khỉ lông vàng (cấp 16).
– Bình thường bạn đánh ốc sên được 1000 thì khi bạn vượt ốc sên 1 cấp sẽ còn lại 850 nhé
– Nếu bạn mạnh hơn quái 5 cấp thì bị giảm tới 99%. ví dụ bạn là thần cấp 2 (cấp 14) mà đánh khủng long (cấp 2) sẽ còn 1% sức mạnh và tiềm năng kiếm được so với người ngang cấp khủng long

Lưu ý:

– Quái sẽ không bị chết ngay khi over kill, mà sẽ sống sót với 1 hp trừ khi dùng các skill như genki, masenkosappo hoặc tự sát.
– Lượng vàng nhặt được khi đánh quái cũng sẽ giảm tương tự như trên.
– Các cư dân hãy lựa quái phù hợp với khả năng để luyện nhé.
PS: Doanh trại độc nhãn vẫn bình thường như trước, không ảnh hưởng nhé

II.  Mở giới hạn sức mạnh và chỉ số

– Sức mạnh max sẽ là 18 tỷ .
220.000 hp,ki – 11000 tấn công gốc – 550 giáp gốc- chí mạng như cũ.
– Đệ tử cũng sẽ được áp dụng như chính chủ.

III. Mở giới hạn khu ở các map

– Mở giới hạn khu lên 12 và không tính đệ tử hoặc boss luôn nhé.
ví dụ : 10/12 là đúng 10 người chơi.

Chúc các bạn thành công.